Posted in List Đam Mỹ Khác

List Đam Mỹ Khác Trọng Sinh

Thể loại: Trùng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, F1, HE Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, tương lai, cơ giáp, tinh tế, quân lữ văn, mỹ công x cường thụ, 1×1, HE Thể loại: Mạt Thế, Tang Thi, Dị Năng, Công Trọng Sinh, Thụ Xuyên Thư, Không Gian, 1vs1. Thể loại: Hiện Đại, Khoa Học Viễn Tưởng, Mạt Thế, Trọng Sinh, Chủ Thụ, Mỹ Cường, Cường Công Cường Thụ, 1v1, HE.
  • Ta Mở Siêu Thị Ở Mạt Thế
Thể loại: Xuyên qua thời không, trọng sinh, mạt thế, hệ thống Thể loại: Trọng sinh, cường cường, điềm văn, tình hữu độc chung, chủ thụ, La Mã cổ đại, tình cảm trì độn quý tộc mỹ thụ x Trung khuyển đấu sĩ công

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Trùng sinh, tương lai tinh tế, giới giải trí, cường cường, duyên trời định, ngược tra, sảng văn Thể loại: trùng sinh, dị thế đại lục, ma pháp, dưỡng thành, báo thù, nhân thú, thăng cấp lưu, cường cường, 1×1, HE Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian tùy thân, tu chân tiên hiệp, lãnh đạm thụ x bá đạo hắc báo công, nhân thú, cường cường, 1×1, HE. (nhân thú nhưng không có màn nhân thú đâu đừng mơ hão =)))
  • Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký
Thể loại: Trọng Sinh, Chủ Thụ, Mạt Thế, Xuyên Không, Xuyên Thư, Dị Năng Thể loại: Xuyên Thư, Mạt Thế, Dị Năng, Không Gian Tùy Thân, Chủ Công, Cường Cường, Xuyên Việt Bạch Liên Hoa Mắc Bệnh Tuổi Dậy Thì Công X Giò HEo Giá Trị Vũ Lực Cao Trọng Sinh Thụ Thể loại: Mạt thế, trùng sinh, báo thù, thanh mai trúc mã, ấm áp, 1×1, tình hữu độc chung, sảng văn, băng sơn trúc mã thiếu tá công x tạc mao phú nhị đại mĩ thụ, HE. Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Tình Cảm, Khoa Học Viễn Tưởng, Huyền Huyễn, Mạt Thế, Dị Năng, Trọng Sinh, Tùy Thân Không Gian, Chủ Thụ, Kiếp Trước Kiếp Này, 1v1, HE Thể loại: Mạt Thế, Trọng Sinh, Tùy Thân Không Gian, Hiện Đại, Tình Hữu Độc Chung, Trung Khuyển Thâm Tình Công X Ôn Nhu Hiền Lành Thụ, Chủ Công, HE, 1×1 Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian, hài, mặt baby – cáo giả nai thụ, cường giả công, cường cường, 1×1, HE. Thể loại: Mạt thế, trọng sinh, chủ thụ, niên hạ Thể loại: Danmei, trùng sinh, tương lai, không gian giả tưởng, kiếp trước kiếp này, điền văn, hài hước, 1×1, tâm hồn mỏng manh, nhạy cảm, phúc hắc, bạo lực công x kiên cường, thông minh thụ, HE Thể loại: Đam mĩ, tinh tế, HE, xuyên thư, trọng sinh, hệ thống, hào môn thế gia, chủ thụ, sảng văn, hài hước, xuyên thành vai ác, pháo hôi, kim bài đề cử, kim bảng. Thể loại: Trọng sinh phấn đấu, không gian mỹ thực, chư thần bát quái, mạt thế đào sinh, ấm áp điềm văn

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Báo Thù Rửa Hận, Mạt Thế, Dị Năng, Trùng Sinh, Tu Chân, Thanh Thủy Văn, HE, 1vs1, Cường Cường. Thể loại: Trùng sinh, Tây phương, romance, trạch đấu, chủ thụ, 1×1, HE Thể loại: Tương lai, trọng sinh, 1×1, cường cường, chủ thụ, tùy thân không gian. Thể loại: tương lai, trọng sinh, cơ giáp, ABO, chủ thụ, báo thù, sinh tử, 1×1, HE. Thể loại: trùng sinh, chủ thụ, báo thù, tương lai tinh tế, vườn trường, cơ giáp chiến tranh, cường cường nhiệt huyết, 1×1, HE Thể loại: Trọng sinh, vòng giải trí, hào môn thế gia, tinh tế, phúc hắc cao lãnh quỷ súc kim chủ công × độc miệng tao nhã thông minh nữ vương thụ, cưới trước yêu sau, ngốc bạch ngọt Thể loại: trọng sinh, cưới trước yêu sau, chủng điền văn, ngốc bạch ngọt, sinh tử, công sủng thụ, tô phá thiên tế, đế quốc nam thần công x não động đột phá chân trời thụ, HE Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế Văn, Trọng Sinh, Tùy Thân Không Gian, Dị Năng, Tu Chân, Chủ Thụ, 1×1, HE Thể loại: tương lai, tinh tế, cơ giáp, song trọng sinh, mặt lạnh ít lời chiếm hữu dục cường công x ngạo kiều cường thụ, cường cường, HE Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, linh dị thần quái, tùy thân không gian, 1×1, HE Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ. Thể loại: Mạt Thế, Trọng Sinh, Đối Ngoại Lãnh Mạc Đối Thụ Ôn Nhu Thông Minh Công X Tâm Trí Kiên Cường Thuần Lương Thụ, Ngược Bạch Liên Hoa, Không Gian, HE. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, HE, tình cảm, trọng sinh, tinh tế, cường cường, độc miệng tang thi thụ x cường đại cơ trí công.

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Trọng sinh, thăng cấp, báo thù, dị thế đại lục, 1×1, HE. Thể loại: trọng sinh, 1×1, công sủng thụ, có yếu tố đổ thạch, dị năng, mạt thế, có H Thể loại: Trọng sinh, xuyên qua, tương lai – sau mạt thế, quân nhân, thế gia, dị năng, cường cường, bàn tay vàng, sinh tử, 1vs1, HE. Thể loại: Trọng sinh, báo thù, thăng cấp, mạt thế, 1×1, chủ công Thể loại: Mạt thế, Dị năng, Dị Thú, Chủ công, Cường x Cường, 1×1, HE
  • Vẫn Thạch Thiên Hàng
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại , tình cảm, khoa học viễn tưởng, mạt thế, xuyên việt, dị năng, ngọt sủng, trọng sinh, hệ thống, xuyên thư, cẩu huyết, cường cường, phản xuyên, chủ thụ, sảng văn, pháo hôi, HE, 1×1. Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, xuyên việt, dị năng, luyện đan sư, bàn tay vàng, người máy, tương lai, 1×1, ôn nhu muộn tao cường công X nhị hóa bại gia tra thụ, tra thụ nghịch tập, trung dược thế gia, mỹ thực, manh sủng, thanh thủy, HE

Tất cả bài viết ở nơi này đều được tổng hợp bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s