Posted in List Đam Mỹ Cổ Đại

List Đam Mỹ Cổ Đại

+ Các bạn chú ý: những bộ truyện bên dưới đều thuộc thể loại cổ đại không luôn á, không hề có yếu tố xuyên không, xuyên thư, trọng sinh, tiên hiệp.

Thể loại: Đam mỹ, ngắn, hài hước, thiên chi kiêu tử, cung đình hầu tước, cận thủy lâu thai

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ, Cường cường, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hài hước, Đoản văn, Cận thủy lâu đài, Ấm áp, 1v1

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, linh dị thần quái, HE.

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cường công nhược thụ, công sủng thụ, HE

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, linh dị thần quái, thiên tác chi hòa, 1v1, điềm văn

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Trung khuyển tiểu đạo sĩ công X bé thỏ đáng yêu thụ, hài, điềm văn, đoản văn, HE

  • Chồng Ngốc Của Lưu Tuệ

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cổ Đại, 1×1, Điền Văn, HE.

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, danh môn vọng tộc, ABO, cưới trước yêu sau, ngọt, có H

Thể loại: đam mỹ, đoản văn, văn đại cương, Đại mãng xà công x thỏ tinh thụ.

https://decudammyhay.wordpress.com/

Thể loại: Có đầu óc trung khuyển Giang Tự Hành công x thẹn thùng đáng yêu Lâm Tử Nghiên thụ, cổ trang, hài, ngọt, hoan hỉ oan gia.

Thể loại: đam mỹ, cổ đại, cung đình hầu tước, cận thuỷ lâu đài, HE

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, sinh tử, tình cảm, đoản văn, 1v1.

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tình hữu độc chung, ngọt ngào

Thể loại: Cổ trang, hài, nhất thụ nhất công, mỹ công xú thụ.

Tất cả bài viết ở nơi này đều được tổng hợp bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Thể loại : Đoản văn, cổ trang, nhất thụ nhất công, si tình công

Thể loại: Cổ trang, ngọt sủng, khôi hài không tưởng, Tướng Quân công x Quan Ngự Sử thụ, song hướng thầm mến, song khiết, mất trí nhớ, sinh tử, không tưởng, có H

Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, ngọt sủng, cường cường, 1×1

Thể loại: Linh dị thần quái, tình hữu độc chung, điềm văn

Thể loại: Ân oán giang hồ, cải trang giả dạng, điềm văn, HE.

https://decudammyhay.wordpress.com/

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, Ngọt, sủng, hài hước, cưới trước yêu sau, 1×1, đoản văn, giang hồ, HE

Xem thêm: Review Truyện Hoàng Hậu Quanh Năm Ở Giang Hồ – Mao Cầu Cầu

Thể loại: Cổ trang, Cường x Cường, 1×1, HE, Cung đình, Niên thượng, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, Siêu ngọt.

Thể loại: Tình hữu độc chung, điềm văn, cổ trang, chủ thụ, đoản văn, ngọt, sinh tử, trúc mã, ôn nhu sủng nịch công x tiểu ngạo kiều tướng quân thụ.

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, ngọt sủng, đoản văn, 1×1, HE

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Võ hiệp, Chủ công, Cường cường, Đoản văn, 1v1

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Siêu đoản văn, ngọt, yêu x người.

Thể loại: Cổ trang, mặt lạnh phúc hắc quan công x đơn thuần tiểu nhị thụ

Thể loại: Cổ đại, song hướng ám luyến, đoản văn, ôn nhu thâm tình soái công x ôn hòa cứng cỏi mỹ thụ.

Thể loại: Sinh tử, bố y sinh hoạt, chủng điền văn, điềm văn

Thể loại: Cổ đại ABO, mỹ mạo nói lắp Vương gia Alpha × ngọt ngào ngoan ngoãn thế gia thiếu gia Omega, HE

https://decudammyhay.wordpress.com/

Thể loại: Cổ trang, đoản văn niên thượng, huyền huyễn, gả thay, nhẹ nhàng ấm áp, H mơ hồ, sinh tử, HE.

Thể loại: cổ đại, ôn nhuận phúc hắc lưu manh mỹ công X kiện khí nhị hóa thụ, HE.

Thể loại:  cổ đại, nhất thụ nhất công, vương gia công (sau là hoàng thượng) vs thái giám thụ, cường công cường thụ, HE

Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, ấm áp văn, HE

  • Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song hướng yêu thầm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, 1×1

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: cổ trang, cường công nhược thụ, thụ thay muội muội gả cho công, ấm áp, công sủng thụ.

Thể loại: cổ trang, ấm áp, hài hước.

Thể loại: hài, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, giáo chủ thụ

Thể loại: cổ trang, ấm áp, hài, mỹ cường công x bình phàm thụ, nhất công nhất thụ.

https://decudammyhay.wordpress.com/

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, hài, 1×1, HE.

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, 1v1

Thể loại: Đại tướng quân công X nhát gan sợ phiền phức nhân sâm núi tinh thụ, cổ trang, đoản văn, điềm văn

  • Ô Long Kỳ Duyên

Thể loại: cổ trang, lãnh khốc cường công, ôn nhu bình thường thiện lương thụ, sinh tử văn, điềm văn có chút ngược.

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, 1×1, hài hước, thoải mái, thanh thuỷ, HE

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Phúc hắc công x đầu gỗ thụ, 1×1, không ngược hơi ngọt, HE

Thể loại: nguyên sang, ngắn, cổ đại, ngọt, HE

Thể loại: Cổ đại, làm ruộng, chủ công, nhẹ nhàng, 1v1, lâu ngày sinh tình, HE.

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, 1×1, HE, cung đình, nhẹ nhàng, sinh tử.

Thể loại: Cổ trang, điềm văn, 1v1

https://decudammyhay.wordpress.com/

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, chủ thụ, linh dị thần quái, nhẹ nhàng, cổ hương cổ sắc.

Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, cung đình hầu tước, (siêu) ngọt ngào, ABO ver cổ đại, sinh con, 1×1, HE.

Thể loại: Cung đình hầu tước, điềm văn, sảng văn, phát sóng trực tiếp, cổ trang, 1×1

Thể loại: Trung thiên, cổ trang, huyền huyễn, thần tiên yêu quái, hài, nhẹ nhàng, chủng điền, thú thú, bá đạo ôn nhu hổ ca công x ngây thơ đáng yêu tiểu miêu thụ, ngọt ngào ấm áp, công sủng thụ, HE

Thể loại: Cổ đại, thần quái, hài, truyện ngắn, HE

Thể loại: cổ trang, đoản văn, HE, thoải mái, miếng bánh ngọt

Thể loại: Đam mỹ, Cổ trang, cung đình, bối cảnh hư cấu, ngọt ngào pha lẫn một chút máu chó, sinh tử văn, giả gái tâm cơ ốm yếu thụ x lưu manh vô sỉ ấu trĩ công, 1×1, HE

Thể loại: Huyền huyễn, ngọt sủng, xuyên qua nhiều kiếp, song hướng thầm mến, bệnh kiều công, cổ trang, HE.

Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, nam quán, băng lãnh công giảo hoạt thụ, HE

Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, cung đình, sinh tử, 1×1, HE

https://decudammyhay.wordpress.com/

  • Thiên Tứ Kỳ Duyên

Thể loại: Cung đình, đam mỹ, sinh tử, đế vương công x thái giám thụ, điềm văn, HE

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, ngọt sủng, đoản văn, 1×1, HE

Thể loại: Đam mỹ, 1×1, HE, ngốc bạch ngọt

Thể loại: Cổ trang, chủng điền văn, ấm áp, sinh tử, trung khuyển mãnh công x mỹ thụ, 1vs1, HE

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, nhất thụ nhất công, ngốc công x ngốc thụ, dễ thương, nhẹ nhàng, HE

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: cổ trang, đoản văn, nhẹ nhàng, Ôn nhu có tiềm chất lưu manh công x ngốc manh nhiều khi không biết mình là dụ thụ 

Thể loại: cổ trang, ôn nhu ngốc thư sinh công, khả ái thư đồng thụ.

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, Sinh tử, Hoan hỉ oan gia, 1×1, HE.

Thể loại: Ngắn, đam mỹ, thanh thủy văn, hài hước (bựa)

Thể loại: Điềm văn, huyền huyễn, thanh lãnh ôn nhu hơi phúc hắc công, thỏ yêu tàn tật kiên cường thụ, hỗ sủng.

https://decudammyhay.wordpress.com/

Thể loại: Điền viên, ngọt sủng, giá không, HE

Thể loại: nguyên sang, cổ đại, huyền huyễn, đoản văn, đáng yêu tiểu thiếu gia thụ x thê nô ma thần công.

Thể loại: Ma Vương đạo trưởng tinh phân công x Ma nhân yêu tinh trang thuần thụ, cổ đại, sinh tử, đoản văn, ngọt, HE.

Thể loại: Cổ trang, nhất thụ nhất công

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, hoan hỉ oan gia, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, Bố y sinh hoạt

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Cổ trang, ngoại tộc, mặt than ôn nhu tướng quân công × võ công cao cường nhân thê thụ, ngọt, hỗ sủng, HE

Thể loại: cổ trang, xuyên không, huyền huyễn.

Thể loại: đoản văn. sinh tử, ngọt, HE, 1 x 1

Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, quân thần cưỡng chế yêu, cường thủ hào đoạt, HE.

Thể loại: đam mỹ, cổ đại, nam x nam, 1×1, phúc hắc thần bí ở ẩn sâu rượu công x xui xẻo ngạo kiều thất vương gia thụ, có H, HE.

https://decudammyhay.wordpress.com/

Thể loại: Cổ đại – Ngọt sủng – Sinh con – 1v1 – HE

Thể loại: Cổ đại – cưới trước yêu sau – niên hạ – HE

Thể loại: cổ đại, tướng quân công X tiểu bạch thụ,  tiên hôn hậu ái, sinh tử, HE

Tất cả bài viết ở nơi này đều được tổng hợp bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!

Author:

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s