Posted in List Đam Mỹ Khác

List Đam Mỹ Khác Xuyên Thư

Mừng Đề Cử Đam Mỹ Hay được 5 000 lượt truy cập o(n_n)o ~

Thể loại: Đoản văn, tương lai giả tưởng, ABO, trùng sinh, xuyên sách, hệ thống, trùng sinh lập dị mạnh mẽ Alpha X xuyên sách nghiêm túc ôn hòa Omega, 1×1, HE.

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, HE, ngọt sủng, xuyên thư, sinh tử, chủ công, ABO, sảng văn, 1×1.

Xem thêm: Review Truyện Alpha Phản Diện Mang Thai Rồi – Bạc Đào

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tương lai, HE, tình cảm, khoa học viễn tưởng, xuyên việt, xuyên sách, tinh tế, giới giải trí, chủ thụ, đoản văn

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tình cảm, tương lai, khoa học viễn tưởng, báo thù, xuyên sách, dị năng, tinh tế, cơ giáp, cường cường, ấm áp, duyên trời tác hợp, chủ thụ, 1×1, HE.

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Chủ công, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Tinh tế, ABO, Ngọt sủng, Song khiết, Cường cường, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Thiên chi kiêu tử, HE

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, kỳ huyễn ma huyễn, ngắn

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Xuyên thư, Sinh con, Tinh tế, Chủ công, 1v1, Trùng tộc

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Chủ công, ABO, Giới giải trí, Niên thượng, Dưỡng thành, 1v1

Thể loại: Mạt Thế, Tang Thi, Dị Năng, Công Trọng Sinh, Thụ Xuyên Thư, Không Gian, 1vs1.

Thể loại: xuyên không, ma pháp, dị thế đại lục, tình hữu độc chung

https://decudammyhay.wordpress.com/

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế, Hiện Đại, HE, Xuyên Thư, Dị Năng, Tùy Thân Không Gian

Thể loại: Đam Mỹ, 1×1, bối cảnh phương Tây, ma pháp, HE

Thể loại: Giới giải trí, hệ thống, xuyên nhanh, xuyên sách, trung khuyển công x manh thụ, chủ công

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, xuyên việt, hệ thống, xuyên thư, chủ thụ, duyên trời tác hợp, 1v1, manh sủng, xuyên nhanh, vạn nhân mê.

Thể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, xuyên qua thời không, khoái xuyên.

Tất cả bài viết ở nơi này đều được tổng hợp bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Thể loại: Xuyên thư, dị thế, ma pháp, niên hạ, ngọt sủng

Thể loại: đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, sảng văn

  • Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Thể loại: Trọng Sinh, Chủ Thụ, Mạt Thế, Xuyên Không, Xuyên Thư, Dị Năng

Thể loại: Xuyên Thư, Mạt Thế, Dị Năng, Không Gian Tùy Thân, Chủ Công, Cường Cường, Xuyên Việt Bạch Liên Hoa Mắc Bệnh Tuổi Dậy Thì Công X Giò HEo Giá Trị Vũ Lực Cao Trọng Sinh Thụ

Thể loại: hào môn thế gia, điềm văn, xuyên sách, sảng văn, trọng sinh, hiện đại, tương lai, chủ công.

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Xuyên sách, tương lai, chủ công, 1×1, HE

Thể loại: Đam mĩ, tinh tế, HE, xuyên thư, trọng sinh, hệ thống, hào môn thế gia, chủ thụ, sảng văn, hài hước, xuyên thành vai ác, pháo hôi, kim bài đề cử, kim bảng.

☆ Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nuôi Bé Con

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tinh tế, xuyên thư, sinh tử, ngọt ngào, cưng chiều, HE.

Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết 

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên thư, Cường cường, Sảng văn, Kim bài đề cử, 1v1

Thể loại: Nguyên sang, Xuyên thư, ABO, Tương lại, Thú nhân, Cưới trước yêu sau, Chủ thụ, Ngọt sủng.

Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, tương lai, hài hước, 1×1, HE

🌿 Thực Tập Sinh Vô Hạn

Thể loại: Kinh dị hồi hộp, xuyên sách, vô hạn lưu, cường cường, HE

Thể loại: Đam mỹ, phản xuyên thư, dị năng, giới giải trí, chậm nhiệt, 1 v 1, HE

https://decudammyhay.wordpress.com/

Thể loại: xuyên qua thời không, xuyên sách, Tây huyễn, ma pháp, mỹ cường, 1×1, chủ thụ, song khiết, HE

  • Vẫn Thạch Thiên Hàng

Thể loại: Nguyên Sang, Đam Mỹ, Hiện Đại , Tình Cảm, Khoa Học Viễn Tưởng, Mạt Thế, Xuyên Việt, Dị Năng, Ngọt Sủng, Trọng Sinh, Hệ Thống, Xuyên Thư, Cẩu Huyết, Cường Cường, Phản Xuyên, Chủ Thụ, Sảng Văn, Pháo Hôi, HE, 1×1.

Tất cả bài viết ở nơi này đều được tổng hợp bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s