Posted in List Đam Mỹ Khác

List Đam Mỹ Phản Xuyên

Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, vườn trường, ngọt sủng, cường cường, hoán đổi linh hồn (có đổi trở lại), hỗ xuyên, hài, HE

Thể loại: Xuyên không – phản xuyên, ngắn, HE

Thể loại: Hiện đại, cổ xuyên kim, chủ thụ, giới giải trí, hài, ngọt, bối cảnh giả tưởng, hôn nhân đồng tính hợp pháp, giáo chủ thụ x phúc hắc ảnh đế công, HE

  • Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Thể loại: Cổ xuyên kim, hào môn thế gia, giới giải trí, ấm áp văn, 1×1, ông trời tác hợp.

Thể loại: phản xuyên, chủ công, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, cổ trang, 1×1, HE

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Cổ xuyên kim, đô thị dị văn, niên hạ

  • Nghe Đâu Đế Rất Cao Lãnh

Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, phản xuyên, chủ công, cường cường, ngọt.

Thể loại: phản xuyên – xuyên không, hài, sinh tử văn, nhất thụ nhất công

Thể loại: Cường cường, sư đồ niên thượng, tiên hiệp tu chân, trùng sinh, phản xuyên thư, 1×1, HE

Thể loại: cổ trang, võ hiệp, mỹ cường, xuyên thư, phản xuyên thư, cường cường, 1×1, thanh thủy, HE.

https://decudammyhay.wordpress.com/

Thể loại: Phản xuyên thư, đam mỹ, hệ thống, dị thế, tu chân, cường cường, sư đồ niên hạ, ngược công, HE.

Thể loại: Đam mỹ, mỹ thực, điềm văn, thương nghiệp, chủng điền, ngọt sủng, hiện đại, HE.

Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, tá thi hoàn hồn, phản xuyên, làm gốm, sủng, chủ thụ, HE.

Thể loại: Cường cường, tiên ma quỷ quái, dị năng, cổ xuyên kim, hiện đại

Thể loại: Đam mỹ, phản xuyên thư, dị năng, giới giải trí, chậm nhiệt, 1 v 1, HE

Tất cả bài viết ở nơi này đều được tổng hợp bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Thể loại: Showbiz, trọng sinh, cổ xuyên kim, sảng văn

  • Vẫn Thạch Thiên Hàng

Thể loại: Nguyên Sang, Đam Mỹ, Hiện Đại , Tình Cảm, Khoa Học Viễn Tưởng, Mạt Thế, Xuyên Việt, Dị Năng, Ngọt Sủng, Trọng Sinh, Hệ Thống, Xuyên Thư, Cẩu Huyết, Cường Cường, Phản Xuyên, Chủ Thụ, Sảng Văn, Pháo Hôi, HE, 1×1.

Thể loại: chủ công, thiên chi kiêu tử, toàn tức võng du, bên ngoài cao lãnh bên trong ôn nhu phúc hắc nam thần công x bên ngoài tinh anh bên trong nhân thê si hán fan cuồng thụ

Tất cả bài viết ở nơi này đều được tổng hợp bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s