Posted in Truyện Cùng Tác Giả

Tác Giả Trì Linh

Thể loại: Sư đồ, niên hạ, sinh con, bánh ngọt nhỏ, 1v1, chủ thụ, tiên hiệp, tu chân, ngọt văn, xuyên thư.

Thể loại: Nguyên Sang, Đam Mỹ, Cổ Đại, HE, Tình Cảm, Xuyên Việt, Ngọt Sủng, Làm Ruộng, Sinh Con, Chủ Thụ, Nhẹ Nhàng, 1v1, Manh Sủng

[Hệ Liệt]

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, 1×1, cung đình hầu tước, ABO ver cổ đại, sinh con, xuyên sách, ngọt văn, chủ thụ, HE.

Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, cung đình hầu tước, (siêu) ngọt ngào, ABO ver cổ đại, sinh con, 1×1, HE.

Tất cả bài viết ở nơi này đều được tổng hợp bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!

Author:

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s