Posted in List Đam Mỹ Khác

List Đam Mỹ Xuyên Nhanh

Mừng Đề Cử Đam Mỹ Hay thành lập được 1 tháng~

Thể loại: Xuyên nhanh, chủ thụ, 1×1, HE.

Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, niên hạ, hài.

Thể loại: Danmei, tương lai, hư cấu, chủ thụ, nhiều thế giới, hỗ sủng, công thụ yêu nhau sâu đậm, tự ti thâm tình Nguyên soái công x lãnh tĩnh thâm tình Quân sư thụ, 1×1, HE

Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, sảng văn.

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Song khiết, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử, Linh dị thần quái, 1v1

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Xuyên nhanh, Chủ công, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Vả mặt.

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Chủ công, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Tinh tế, ABO, Ngọt sủng, Song khiết, Cường cường, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Thiên chi kiêu tử, HE

Thể loại: Xuyên nhanh, cường công cường thụ, 1v1, tra công tiện thụ, cường thủ hào đoạt, tra công biến trung khuyển, trước ngược thụ sau ngược công

Thể loại: xuyên nhanh kiểu mới, công bệnh tâm thần phân liệt, ngược

Thể loại: đam mỹ, vả mặt, hệ thống, xuyên nhanh, ngược tra, báo thù, cổ đại, hiện đại, tương lai, mạt thế, tu chân, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, tinh tế, ABO, 1v1, thành thục mạnh mẽ thân sĩ ôn nhu công x cơ trí phúc hắc kỹ năng diễn xuất hạng nhất thụ, HE

Thể loại: Cường cường, duyên trời định, hệ thống, 1×1, HE.

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, hiện đại, HE, tình cảm, hệ thống, xuyên nhanh, chủ công, hoán đổi linh hồn, đoản văn

https://decudammyhay.wordpress.com/

Thể loại: Giới giải trí, hệ thống, xuyên nhanh, xuyên sách, trung khuyển công x manh thụ, chủ công

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, xuyên việt, hệ thống, xuyên thư, chủ thụ, duyên trời tác hợp, 1v1, manh sủng, xuyên nhanh, vạn nhân mê.

Thể loại: Hệ thống, điềm văn, nhanh xuyên, sảng văn, tinh phân công

Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, song khiết, khoa huyễn, sue, cẩu huyết, tình hữu độc chung, vị lai giá không, si tình bá tổng công x đủ loại tính cách bệnh tật mỹ nhân dụ thụ, 1×1, HE.

Thể loại: chủ thụ, hệ thống, khoái xuyên, mạt thế, 1×1, HE

Tất cả bài viết ở nơi này đều được tổng hợp bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Thể loại: Đam mỹ, Xuyên nhanh, Cổ đại, Hiện đại, Tương lai, Tình cảm, Hệ thống, Vị diện, HE

Thể loại: Vô hạn xuyên, hài nhẹ, thổ tào văn.

Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, 1vs1, sảng văn, thụ thẳng x công biến thái

Thể loại: Khoái xuyên, xuyên qua thời không, hệ thống, tương ái tương sát, chủ thụ.

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Cận đại, Hiện đại, Tương lai, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Hệ thống, Xuyên nhanh, Ngược luyến, Cường cường, Chủ thụ, 1v1

Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên nhanh, Niên hạ, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Đoản văn, Duyên trời tác hợp, Ngôi thứ nhất

https://decudammyhay.wordpress.com/

Thể loại: Khoái xuyên, ngược tra, cường cường, sảng văn.

  • Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta 2 

Thể loại : Đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, sảng văn, 1×1, HE.

Thể loại: đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, sảng văn

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Hiện đại, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Tùy thân không gian, Chủ thụ

Thể loại: Khoái xuyên, cường cường, ngọt sủng, Ôn nhu trung khuyển công x Ngạo kiều lười miêu thụ, 1×1, HE

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Xuyên nhanh, Chủ công, Nhược công x Cường thụ, Ngọt, Hỗ sủng thiên công, 1v1, HE

Thể loại: Hoan hỉ oan gia, điềm văn, khoái xuyên

Thể loại: 1×1, HE, sảng khoái, kịch tính. Khoái xuyên, Hệ thống, Hiện đại, Viễn tưởng. Hệ thống hắc hóa công x Mỹ mạo biểu khí thụ

Thể loại: Kỳ huyễn, ma huyễn, kinh dị, khoái xuyên.

Thể loại: Hệ thống, khoái xuyên, xuyên việt thời không, 1 x 1

https://decudammyhay.wordpress.com/

Thể loại: Xuyên không, khoái xuyên, chủ công, hệ thống, điềm văn

Thể loại: Khoái xuyên, giới giải trí, chủ thụ, điềm văn

 Thể loại: Tình hữu độc chung, nhanh xuyên, sảng văn, hắc hóa bạo lực cuồng thụ × ngàn dặm truy thê trung khuyển công, cường cường, vả mặt.

Thể loại: Thiên chi kiêu tử, Hệ thống, Xuyên nhanh, Sảng văn, Bình tĩnh đại lão kiểu như đại thần nam thần thụ x Quỷ súc công

  • Pháp Tắc Sinh Tồn Của Nam Hạng Ưu

Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, trúc mã thành đôi, thầm mến, ngọt sủng ấm áp

☆ Phòng Livestream Cá Mắm

Thể loại: Đam mỹ, 1v1, vô hạn lưu, sảng văn, huyền huyễn, hiện đại, chủ thụ, hệ thống, xuyên nhanh

Đề Cử Đam Mỹ Hay

  • Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Thể loại: Chủ thụ, 1V1, nhẹ nhàng, hiện đại, nhanh xuyên, cường cường, vả mặt, HE, thanh thủy văn

Thể loại: Vả mặt, điềm văn, xuyên nhanh, sảng văn

  • Sau Khi Kết Thù Với Chủ Thần

Thể loại: xuyên nhanh, tình cảm, ngọt sủng, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng.

Thể loại: đam mỹ, nguyên sang, chủ công, khoái xuyên, 1×1, ngọt ngào, ấm áp.

Thể loại: Xuyên qua thời không, chậm xuyên, nghiệp giới tinh anh, hiện đại, chủ thụ, cao lãnh bá đạo cố chấp thâm tình tinh anh công x kiên cường lạc quan giỏi võ lính đặc chủng thụ, hỗ sủng, HE.

https://decudammyhay.wordpress.com/

Thể loại: Niên hạ, võng du, khoái xuyên, 1×1, HE

Thể loại: nhanh xuyên, cổ đại, hiện đại, thuần sinh, ngọt

  • Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập 

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Sảng văn

Thể loại: Xuyên nhanh, Chủ công, Hài hước, Nhược công x Cường thụ, Hỗ sủng, Sinh con, Thụ cưng công, 1v1, HE.

  • Tôi Có Một Bí Mật

Thể Loại: Khoái xuyên, hiện đại không tưởng, suy luận hồi hộp, thâm tình bá đạo dục vọng chiếm hữu mạnh cường công X cảm giác đau khác người thụ

Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Kinh dị, Dị năng, Ngọt sủng, Song khiết, Xuyên nhanh, Cường cường, Vô hạn lưu, Thăng cấp lưu, Niên thượng, Chủ thụ, Trò chơi, Linh dị thần quái, 1v1, Sinh tồn.

Thể loại: Xuyên qua thời không, kiếp trước kiếp này, hệ thống

Thể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, HE.

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Khoái xuyên, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, xuyên qua thời không, nhanh xuyên, hệ thống, phúc hắc công, bẻ cong thẳng nam

  • Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Thể loại: Khoái xuyên, 1×1, công sủng thụ, chủ thụ

  • Xuyên Nhanh Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương

Thể loại: 1v1, HE, linh dị, vô hạn lưu, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, chủ thụ, xuyên nhanh

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, HE, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, chủ thụ, tình hữu độc chung, hiện đại, lính gác dẫn đường, cổ đại, giới giải trí, thú nhân, ABO, dân quốc, 1vs1

Còn tiếp…

Tất cả bài viết ở nơi này đều được tổng hợp bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s