Posted in List Đam Mỹ Khác

List Đam Mỹ Mạt Thế

Mừng Đề Cử Đam Mỹ Hay thành lập được một tuần, thể loại này được thành viên của Group Đề Cử Truyện Hay bình chọn nhiều nhất.

🌿 Alpha Phản Diện Bị Đại Lão Mạt Thế Nhặt Về Nhà

Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, HE, ngọt sủng, mạt thế, phản xuyên thư, sinh tử, chủ thụ, sảng văn, 1×1

Thể loại: Tận thế, Sci-Fi, vùng đất chết, hơi hướng Cthulhu, đồng thoại, lãng mạn, man mác buồn, HE.

Thể loại: Mạt Thế, Tang Thi, Dị Năng, Công Trọng Sinh, Thụ Xuyên Thư, Không Gian, 1vs1.

Thể loại: Đam Mỹ, Vả Mặt, Hệ Thống, Xuyên Nhanh, Ngược Tra, Báo Thù, Cổ Đại, Hiện Đại, Tương Lai, Mạt Thế, Tu Chân, Khoa Học Viễn Tưởng, Huyền Huyễn, Tinh Tế, ABO, 1v1, Thành Thục Mạnh Mẽ Thân Sĩ Ôn Nhu Công X Cơ Trí Phúc Hắc Kỹ Năng Diễn Xuất Hạng Nhất Thụ, HE.

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế, Hiện Đại, HE, Xuyên Thư, Dị Năng, Tùy Thân Không Gian

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Bối Cảnh Sau Tận Thế, Thiên Tai, Bố Y Sinh Hoạt Chủng Điền, Tu Chân, 1×1, Chủ Thụ, Ngốc Manh Công X Ôn Nhu Thụ, HE.

Thể loại: Hiện Đại, Khoa Học Viễn Tưởng, Mạt Thế, Trọng Sinh, Chủ Thụ, Mỹ Cường, Cường Công Cường Thụ, 1v1, HE.

Thể loại: Chủ Thụ, Hệ Thống, Khoái Xuyên, Mạt Thế, 1×1, HE

Thể loại: Đam mỹ, bối cảnh hư cấu, tận thế, mạo hiểm, thăng cấp, 1×1, nhiều CP, HE.

Thể loại: Nguyên Sang, Đam Mỹ, HE, Tình Cảm, Khoa Học Viễn Tưởng, Mạt Thế, Dị Năng, Chủ Công, Nhược Công, Thụ Sủng Công, Thanh Mai Trúc Mã, Tình Hữu Độc Chung, 1v1. Ngạo Kiều, Tang Thi Mỹ Công X Si Tình, Tang Thi Vương Thụ.

Thể loại: Mạt Thế – Cường Cường – Đấu Tranh Sinh Tồn – 1X1 – HE

Thể loại: Mạt Thế, Tang Thi, Chủ Công, Tùy Thân Không Gian, Tu Chân, Dị Năng, 1×1, HE

Thể loại: mạt thế, đam mỹ, 1×1, hài, HE.

Thể loại: Tận Thế, Ảo Tưởng Tương Lai, Khoa Học Viễn Tưởng, Cường Cường, Ngọt Văn, Chủ Thụ, Nhẹ Nhàng

Thể loại: Đam Mỹ, Tận Thế, Dị Năng, Một Chút Cổ Võ + Tu Chân, Có CP Nam Nữ, Lãnh Đạm Nghiêm Túc Tiềm Năng Lớn Cường Công X Tỉnh Táo Dứt Khoát Ôn Nhu Cường Thụ, Niên Hạ Công (Thụ Hơn Công 5 Tuổi), HE

Thể loại: Chủ Công, Tương Lai, Mạt Thế, Xác Sống, Ngọt Văn, Nhân Duyên Gặp Gỡ Bất Ngờ.

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Tang Thi Mạt Thế, Trọng Sinh, Dị Năng, Không Gian Tùy Thân, Tu Chân Tiên Hiệp, Lãnh Đạm Thụ X Bá Đạo Hắc Báo Công, Nhân Thú, Cường Cường, 1×1, HE.

Thể loại: Tận Thế, Tu Chân, Điền Văn, Chủ Thụ

 • Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Thể loại: Trọng Sinh, Chủ Thụ, Mạt Thế, Xuyên Không, Xuyên Thư, Dị Năng

Thể loại: Xuyên Thư, Mạt Thế, Dị Năng, Không Gian Tùy Thân, Chủ Công, Cường Cường, Xuyên Việt Bạch Liên Hoa Mắc Bệnh Tuổi Dậy Thì Công X Giò Heo Giá Trị Vũ Lực Cao Trọng Sinh Thụ

Thể loại: Mạt Thế, Trùng Sinh, Báo Thù, Thanh Mai Trúc Mã, Ấm Áp, 1×1, Tình Hữu Độc Chung, Sảng Văn, Băng Sơn Trúc Mã Thiếu Tá Công X Tạc Mao Phú Nhị Đại Mĩ Thụ, HE.

Thể loại: Mạt thế, đam mỹ, trọng sinh, 1×1.

Thể loại: Trọng sinh, 1×1, cường cường

Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Tình Cảm, Khoa Học Viễn Tưởng, Huyền Huyễn, Mạt Thế, Dị Năng, Trọng Sinh, Tùy Thân Không Gian, Chủ Thụ, Kiếp Trước Kiếp Này, 1v1, HE

Thể loại: Mạt Thế, Trọng Sinh, Tùy Thân Không Gian, Hiện Đại, Tình Hữu Độc Chung, Trung Khuyển Thâm Tình Công X Ôn Nhu Hiền Lành Thụ, Chủ Công, HE, 1×1

Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian, hài, mặt baby – cáo giả nai thụ, cường giả công, cường cường, 1×1, HE.

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Mạt thế, trọng sinh, chủ thụ, niên hạ

Thể loại: Mạt Thế, Dị Năng, Cường Cường, 1×1.

 • Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Thể loại: Chủ Công, Mạt Thế, Dị Năng, Hiện Đại, Phản Trọng Sinh, Phi Gương Vỡ Lại Lành, Nhất Công Nhất Thụ, Đam Mỹ Tiểu Thuyết.

Thể loại: ABO, cp AO, cường cường, tận thế, đánh nhau với zombie, kinh dị, nguy cơ sinh hóa, ông trời tác hợp, hoan hỷ oan gia, HE.

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, vị lai giá không, khủng bố ảo tưởng không gian, tận thế

Thể loại: Hiện Đại Không Tưởng, Xuyên Qua Thời Không, Du Hí Võng Du, Tận Thế

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, zombie, 2 couple, trá hình khoa học viễn tưởng.

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế, Hệ Thống, Sảng Văn, Thăng Cấp Lưu, Cường Cường, Chủ Thụ, 1v1, HE

Thể loại: Trọng Sinh Phấn Đấu, Không Gian Mỹ Thực, Chư Thần Bát Quái, Mạt Thế Đào Sinh, Ấm Áp Điềm Văn

 • Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Thể loại: Mạt Thế Cường Đại Si Tình Công X Lãnh Huyết Lạnh Nhạt Thụ, Cường Cường, Trọng Sinh, Mạt Thế, Ngọt Văn

Đề Cử Đam Mỹ Hay

 • Ta Mở Siêu Thị Ở Mạt Thế

Thể loại: Xuyên qua thời không, trọng sinh, mạt thế, hệ thống

Thể loại: hiện đại, đam mỹ, tận thế sinh hóa, dị năng, kinh tủng huyền nghi

Thể loại: Báo Thù Rửa Hận, Mạt Thế, Dị Năng, Trùng Sinh, Tu Chân, Thanh Thủy Văn, HE, 1vs1, Cường Cường.

Thể loại: Đam mỹ, cường cường, dị năng, không gian, mạt thế, công sủng thụ, tang thi thụ, 1×1, HE

Thể loại: Đam Mỹ, 1×1, Tương Lai Mạt Thế, Niên Hạ, Chủ Công, Thiện Lương Công × Vai Ác Thụ.

Thể loại: Cường Cường, Linh Dị Thần Quái, Tình Hữu Độc Chung, Vô Hạn Lưu, Tận Thế, Lý Trí Tỉnh Táo Giá Trị Vũ Lực Cao Mỹ Nhân Thụ X Khổ Bức Truy Thê Trung Khuyển Công, HE.

Thể loại: hiện đại, tận thế, cường cường, 1×1.

Thể loại: Cường Cường, Khoa Học Viễn Tưởng, Vô Hạn Lưu, Mạt Thế, HE

Thể loại: Hiện Đại, Vườn Trường, Kinh Dị Huyền Nghi, Sinh Hóa Tang Thi, Dị Trùng, Cường Cường, 1×1, HE.

Thể loại: Mạt thế, trọng sinh, 1×1, HE

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế Văn, Trọng Sinh, Tùy Thân Không Gian, Dị Năng, Tu Chân, Chủ Thụ, 1×1, HE

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, linh dị thần quái, tùy thân không gian, 1×1, HE

Thể loại: Trọng Sinh, Mạt Thế, Hiện Đại, Rùng Rợn Tang Thi, Băng Sơn Trung Khuyển Công X Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ.

Thể loại: Mạt Thế, Trọng Sinh, Đối Ngoại Lãnh Mạc Đối Thụ Ôn Nhu Thông Minh Công X Tâm Trí Kiên Cường Thuần Lương Thụ, Ngược Bạch Liên Hoa, Không Gian, HE.

Thể loại: Nguyên Sang, Đam Mỹ, Tương Lai, HE, Tình Cảm, Trọng Sinh, Tinh Tế, Cường Cường, Độc Miệng Tang Thi Thụ X Cường Đại Cơ Trí Công.

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Qua, Tương Lai – Sau Mạt Thế, Quân Nhân, Thế Gia, Dị Năng, Cường Cường, Bàn Tay Vàng, Sinh Tử, 1vs1, HE.

Thể loại: Trọng Sinh, 1×1, Công Sủng Thụ, Có Yếu Tố Đổ Thạch, Dị Năng, Mạt Thế, Có H

Thể loại: Trọng sinh, báo thù, thăng cấp, mạt thế, 1×1, chủ công

Thể loại: Mạt Thế, Dị Năng, Dị Thú, Chủ Công, Cường X Cường, 1×1, HE

Thể loại: Mạt Thế, Quân Lữ, Cường Cường, 1vs1, HE.

Đề Cử Đam Mỹ Hay

 • Vẫn Thạch Thiên Hàng

Thể loại: Nguyên Sang, Đam Mỹ, Hiện Đại , Tình Cảm, Khoa Học Viễn Tưởng, Mạt Thế, Xuyên Việt, Dị Năng, Ngọt Sủng, Trọng Sinh, Hệ Thống, Xuyên Thư, Cẩu Huyết, Cường Cường, Phản Xuyên, Chủ Thụ, Sảng Văn, Pháo Hôi, HE, 1×1.

 • Vong Giả Quy Lai

Thể loại: Khoa Học Viễn Tưởng, Vị Lai Giá Không, Khủng Bố Ảo Tưởng Không Gian, Tận Thế

Tất cả bài viết ở nơi này đều được tổng hợp bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!

2 thoughts on “List Đam Mỹ Mạt Thế

  1. ^_^ Bn cứ nhiệt tình yêu cầu thể loại nha, tại mình ko bt các bn thích thể loại nào, nên mình tự xử ko~

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s