Posted in List Đam Mỹ Hiện Đại

List Đam Mỹ Hiện Đại Hào Môn Thế Gia

Thể loại: Đô thị tình duyên, trùng sinh, ngọt văn, hào môn thế gia, phi logic, 1V1, HE, công thụ đều sạch, công sủng thụ, ngọt! Phúc hắc cưng chiều ông chủ công + kiêu ngạo đáng yêu ảnh đế thụ.

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sinh con, Hào môn thế gia, ABO, Hoan hỉ oan gia, Chủ thụ, Hoán đổi linh hồn, Hài hước, Đoản văn

  • Áp Đảo Na Chích Thụ

Thể loại: Hào môn thế gia, giao hợp (make love), thiên tác chi hòa, sủng văn, HE

Thể loại: Chủ công, trùng sinh, tình hữu độc chung, báo thù rửa hận

Thể loại : Đam mỹ, 1×1, hiện đại, chủ thụ, xuyên thư, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, HE, song khiết, hào môn thế gia

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Hào môn thế gia, Linh dị thần quái

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, Hắc bang tình cừu, hào môn thế gia

Thể loại: Hiện đại – Hào môn thế gia – Sinh tử – 1×1 – HE

Thể loại: Đam mỹ, cường cường, linh hồn chuyển hoán, thiên chi kiêu tử, hào môn thế gia, 1×1, hài, HE.

Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, bệnh kiều u ám mỹ nhân công X ôn nhu kiên cường trọng sinh thụ, HE.

Thể loại: hiện đại hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, hợp đồng hôn nhân, ngọt văn, 1×1

Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1×1, HE, thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, Giới giải trí, Niên thượng, Chủ thụ, Tiểu bạch, Trâu già gặm cỏ non, 1v1

Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau

Thể loại: hiện đại đô thị, hào môn thế gia, duyên trời định, thiên chi kiêu tử, cường cường, ấm áp, HE

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: cường cường, sinh tử, hào môn thế gia, nghiệp giới tinh anh, đại thúc công

  • Dior Tiên Sinh

Thể loại: Điềm văn, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, sinh tử, hiện đại, yêu x nhân, kỳ huyễn

Thể loại: Hoán đổi linh hồn, đô thị tình duyên, cận thủy lâu đài, hào môn thế gia.

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Báo thù, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Cường cường, Niên thượng, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Kim bài đề cử, Ngược tra, 1v1

Thể loại: Hào môn thế gia, Ngọt sủng, Ấm áp, Sảng văn, Huyền học

Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, cường thủ hào đoạt, thiên chi kiêu tử, cảnh sát nằm vùng, trùm vũ khí.

Thể loại: Cố chấp hay ghen dục vọng chiếm hữu tăng cao công X thịnh thế mỹ nhan hung dữ thụ, sinh tử, hào môn thế gia, trọng sinh, điềm văn, hiện đại

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hào môn thế gia, thanh xuân vườn trường, ngọt, công sủng thụ, sinh tử văn, HE, 1v1.

Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, sinh con, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, chủ thụ, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, trâu già gặm cỏ non, 1v1, HE.

Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, chủ thụ, hào môn thế gia, hài hước, ấm áp

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Hào môn thế gia, xuyên thư, vườn trường, hiện đại, hài.

Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, thanh mai trúc mã, dốc lòng nhân sinh, điềm văn

Thể loại: Danmei, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, trọng sinh, thương chiến, công sủng thụ, đại thúc thâm tàng ôn nhu công x trong sinh tạc mao mỹ mạo thụ, 1×1, HE.

Thể loại: trọng sinh, chủ công, hào môn thế gia, hiện đại đô thị, thương đấu, 1vs1, HE.

Thể loại: Điềm văn, hào môn thế gia, sinh tử, chủng điền văn, nữ vương thụ x thâm tình trung khuyển công, hơi hư cấu

☆ Hào Môn Tiểu Cha Kế

Thể loại: hào môn thế gia, đam mỹ, trọng sinh, hiện đại, sinh con, xuyên thư, vả mặt, 1×1, HE.

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, trọng sinh, chủ công, hào môn thế gia, thương chiến, cường cường, nghịch tập.

  • Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Thể loại: Cổ xuyên kim, hào môn thế gia, giới giải trí, ấm áp văn, 1×1, ông trời tác hợp.

Thể loại: Hiện đại, chậm nhiệt, ngọt sủng, hào môn thế gia, nhẹ nhàng hài hước, chủ công, giảng đạo công x hạnh kiểm xấu thụ, thụ truy công, 1×1, HE

Thể loại: danmei, 1×1, HE, sinh tử, kỳ huyễn, ma huyễn, hào môn thế gia, điềm văn, chủ thụ.

Thể loại: hiện đại, sinh tử, hào môn thế gia, trung khuyển công, điềm văn

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử , 1v1.

Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu.

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Dưỡng thành, HE

Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, câu chuyện về thất niên chi dương, ngược tâm (một chút thôi), gương vỡ lại lành, chủ thụ, không đổi CP, kết cục HE.

Thể loại: hiện đại, hào môn, hoan hỉ oan gia, sinh tử văn, ngọt ngào, si hán trung khuyển công, ngạo kiều nhị thiếu phụ, HE

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, niên hạ công, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, hào môn thế gia, giới giải trí, hoan hỉ oan gia, cưới trước yêu sau, hài hước.

Thể loại: ngọt, sủng, ấm áp, hào môn thế gia, trạch đấu, 1×1, HE, có H

  • Ký Hiệu Ngược

Thể loại: Đam mỹ, nguyên sang, hiện đại, hào môn thế gia, cẩu huyết, gương vỡ lại lành, song hướng thầm mến, sinh tử văn, ABO, HE.

Thể loại: Hào môn thế gia, trọng sinh, tình yêu và hôn nhân, ngọt văn

  • Lăn

Thể loại : Đam mỹ hiện đại, hào môn thế gia, chủ công, hỗ sủng thiên sủng công, thụ sủng công, thụ truy công, thụ cúc khiết, có đổi thụ, ngọt văn

Thể loại: niên hạ, sinh tử, sủng, hào môn, điềm văn, HE

Thể loại: Hiện đại, chủ thụ, sinh tử, niên hạ, hôn nhân hào môn thế gia

Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, giới giải trí, ông trời tác hợp, ấm áp, hài hước, 1×1, HE

☆ Một Giấc Ngủ Dậy, Tôi Bỗng Có Nhóc Con | Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Hiện Đại, HE, Nguyên Sang, Song Khiết, Sinh Tử, 1×1, Hào Môn Gia Thế, Chủ Thụ, Nhẹ Nhàng, Ngọt Văn

Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, hào môn thế gia, chủ thụ, 1v1, HE.

Thể loại: Giàu sang quyền thế, chung tình duy nhất, tinh anh trong ngành, truyện ngọt

Thể loại: Hiện đại, Bố già 37 tuổi giới kinh doanh lưu manh công x Mỹ nhân 19 tuổi thơ ngây thanh cao thụ, niên thượng, hào môn thế gia, kim bài đề cử, tình hữu độc chung.

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Mỹ nhân ngư, 1v1

Thể loại: Điềm văn, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, sinh tử, hiện đại, yêu x nhân, kỳ huyễn

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử, 1v1

Thể loại: Niên hạ, hào môn thế gia, ân oán tình thù, thương trường, yêu nghiệt độc miệng nương thụ x Âm ngoan phúc hắc công

Thể loại: Hào Môn Thế Gia, Báo Thù Rửa Hận, Vòng Giải Trí, Mỹ Thực, Hiện Đại

Thể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, trọng sinh, 1×1, chủ thụ, HE.

Thể loại: Chủ công ngôi thứ nhất, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, ông trời tác hợp, điềm văn

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, xuyên thư, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, 1v1, HE

Thể loại: gia đình quyền quý, yêu thầm.

  • Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, tu chân, xuyên việt, ngọt sủng, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, chủ thụ, nhẹ nhàng, linh dị thần quái, giả heo ăn hổ, 1×1, HE

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Cường cường, sinh tử, hào môn thế gia, tình yêu và hôn nhân, hiện đại, niên thượng, HE

Thể loại: Đam mỹ, hào môn thế gia, giới giải trí, mất trí nhớ, HE

Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, song khiết, sinh tử, hào môn thế gia, giới giải trí, chủ thụ, 1v1, HE.

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Song khiết, Xuyên thư, Mỹ thực, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1, Thật giả thiếu gia

Thể loại: Chủ thụ, sinh tử, giới giải trí, hôn nhân, điềm văn, hào môn, truyện viết trong bối cảnh đồng tính có thể kết hôn

Thể loại: Trọng sinh, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, điềm văn, hiện đại không tưởng

Thể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, ma xui quỷ khiến, điềm văn, chủ công

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hào môn, trạch đấu, niên hạ, HE, 1×1

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, tình hữu độc chung, ấm áp, bệnh thần kinh nham hiểm công x kẻ ngu si thụ.

Thể loại: Hào môn thế gia, cường cường, cưới trước yêu sau

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, hào môn ân oán, báo thù rửa hận, tình cảm ấm áp, 1 x 1, HE.

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đại thúc công, cưới trước yêu sau, hào môn

Thể loại: Tình hữu độc chung, điềm văn, trọng sinh, lề sách tình ca, chủ công, hiện đại, sinh tử

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con, Hào môn thế gia, ABO, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1

Thể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, nghiệp giới tinh anh

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Chủ thụ, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, HE, 1v1.

Thể loại: Đoản văn, hiện đại, ngọt sủng, hào môn thế gia, đô thị tình duyên, 1×1, HE

☆ Tôi Muốn Gã Trai Già Gia Thế Khủng Này Làm Gì?

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ công, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàng

Thể loại: Niên Hạ, Đô Thị Tình Duyên, Hào Môn Thế Gia, Xuyên Thư

Thể loại: hiện đại, xuyên thư, ngot sủng, hào môn thế gia, giới giải trí, chủ thụ, cường cường

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, thiên tác chi hòa (hòa hợp vui vẻ), tình độc hữu chung, 1×1, nhiều CP, HE

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, ngọt sủng, hào môn thế gia, cường cường, cưới trước yêu sau, tình cảm, 1×1, HE

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Pháo hôi, Tiểu bạch.

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Sinh con, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, ABO, Gương vỡ lại lành, Cưới trước yêu sau, 1v1, Ngôi thứ nhất

Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, trọng sinh, điềm văn, trọng sinh Phượng Hoàng nam tra công X quỷ súc phú hào thụ, chủ công

Thể loại: hiện đại, giới giải trí, thương trường (một chút), hào môn thế gia, thiên tác chi hòa, thanh thủy văn, HE

Thể loại: hào môn ân oán – 1×1 – HE.

Thể loại: Hiện đại đô thị, trọng sinh, hào môn, oan gia, chủ thụ, cường cường, hoán đổi linh hồn

Thể loại: Hào môn thế gia, ông trời tác hợp, hiện đại không tưởng, trọng sinh, cường cường, song khiết, ngọt sủng, 1X1.

Thể loại: Cường cường, trọng sinh, báo thù, hào môn, sủng, 1×1, HE

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Trọng sinh – hào môn thế gia – báo thù rửa hận – HE

Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành

Thể loại: Sinh con, danh gia vọng tộc, điềm văn, sảng văn

Thể loại: Linh dị thần quái, hào môn, điềm văn, hiện đại, chủ công.

Thể loại: ABO, Đoản văn, Ngọt như kẹo đường, Sinh tử, Niên hạ, Hào môn thế gia

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, xuyên việt, hệ thống, niên hạ, xuyên sách, hào môn thế gia, tương ái tương sát, chủ thụ

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Đô thị tình duyên, Pháo hôi, Kim bài đề cử, Kim Bảng, 1v1, Chữa khỏi

Thể loại: chủ công, hiện đại, hắc bang, thâm sâu khó lường đại lão cường công, rụng rời trước sự đẹp trai ngầu lòi của công trung khuyển thuộc hạ cường thụ, niên thượng, 1v1 HE, Cường cường, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, hiện đại không tưởng

Thể loại:  Xuyên thư, Sinh tử, Hiện đại, Giới giải trí, Chủ thụ, Hào môn thế gia, Song khiết, Hỗ sủng.

Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện

Thể loại: Hào môn thế gia, vả mặt, ngọt sủng, xuyên thư

Thể loại: Hào môn thế gia, hệ thống, trọng sinh công, xuyên sách thụ

Còn tiếp…

Tất cả bài viết ở nơi này đều được tổng hợp bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!

Author:

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s