Posted in List Đam Mỹ Cổ Đại

List Đam Mỹ Cổ Đại Điền Văn

Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, trưởng thành văn, 1×1, HE.

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Việt Thời Không, Bố Y Cuộc Sống, Chủng Điền Văn, Sinh Tử, Công Xuyên, Phúc Hắc Trung Khuyển Công, Si Tình Nhu Thuận Bình Phàm Thụ, 1×1, HE.

Thể loại: Bố y sinh hoạt, chủng điền văn, niên hạ, chủ thụ, cổ đại giá không.

  • Chồng Ngốc Của Lưu Tuệ

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cổ Đại, 1×1, Điền Văn, HE.

Thể loại: Dưỡng thành, cương thi, không gian, xuyên không, điền chủng

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Cổ Trang, Xuyên Không, Chủ Công, Chủng Điền Văn, Thụ Sủng Công, Bố Y Cuộc Sống, Tình Hữu Độc Chung, 1×1, HE

Thể loại: Đam Mỹ, Chủng Điền Văn, Xuyên Không

Thể loại: Xuyên việt, nam nam thế giới, chủng điền, chủ công, sinh tử, 1×1, HE.

Thể loại: Đam Mỹ, Chủ Công, Xuyên Việt, Sinh Tử, Điền Văn, Cổ Đại, Ấm Áp.

Thể loại: chủng điền, sinh tử, cổ đại, 1×1 , HE.

Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, 1 x 1, thanh thủy, xuyên việt, dị thế, niên hạ, chủ thụ, dưỡng thành, HE

Thể loại: Sinh tử, tình hữu độc chung, chủng điền văn, điềm văn, thầm mến, ngọt sủng, cổ trang, linh dị thần quái.

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Chủng Điền, Có Tí Mỹ Thực, Sinh Tử, 1×1, Nhiều Cp, HE

Thể loại: Cổ Trang, Chủng Điền, 1v1, Sinh Tử, Chủ Thụ, Công Sủng Thụ, Xuyên Việt, Tùy Thân Không Gian, Không Ngược, Ôn Nhu Trầm Ổn Công X Cường Hãn Thụ, HE

Tất cả bài viết ở nơi này đều được tổng hợp bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Thể loại: Sinh tử, bố y sinh hoạt, chủng điền văn, điềm văn

Thể loại: Chủng Điền Văn, Cổ Đại Giá Không, Thanh Mai Trúc Mã

  • Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Xuyên Việt, Ngọt Sủng, Làm Ruộng, Mỹ Thực, Sinh Tử, Chủ Công, Thế Giới Nam Nam, Ấm Áp, H

Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, xuyên không

Thể loại: Xuyên Việt, Cổ Trang, Chủ Công, Chủng Điền Văn, Tú Tài Công X Người Hầu Thụ, Trung Khuyển Tráng Thụ, Ấm Áp, Hỗ Sủng, 1×1, HE

Thể loại: Cổ trang, chủng điền văn, quan trường, phong lưu tra công sau trung khuyển công, bình phàm nam thê thụ, 1×1,HE.

Thể loại: Xuyên Không, Ngọt, Sủng, Điền Văn, HE

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Mỹ Thực, HE.

  • Ngây Ngốc Làm Ruộng

Thể loại: Đam Mỹ, Chủng Điền, Sinh Tử, Ấm Áp, HE

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Việt, Điền Văn, Sủng, Mỹ Thực.

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Danmei, chủng điền, tình hữu độc chung.

Thể loại: cổ đại, điền văn, ngọt, sinh tử, HE

Thể loại: Đam Mỹ, Cường X Cường, Cổ Trang, Kim Xuyên Cổ, Chủng Điền, Bố Y Sinh Hoạt, Ngọt Văn, 1×1, HE

Thể loại: đam mỹ, nằm trong bộ 2 trong Hãn Phỉ hệ liệt, cổ trang, hài, sủng, ngọt, giang hồ, chủng điền ,1×1, bình phàm nhà quê thụ x giỏi võ cao ngạo công, HE.

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, làm ruộng, chủ công, 1×1, sinh tử, HE

Thể loại: Thiên chi kiêu tử, chủng điền, sảng văn, triều đình

Thể loại: Đam mỹ, xuyên qua thời không, nam nam thế giới, nam nam sinh tử, sản nhũ, nông gia sinh hoạt, điền chủng, ấm áp văn, 1×1.

Thể loại: Điền viên, ngọt sủng, giá không, HE

Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, điềm văn, sảng văn, sinh tử, bạo ngược tốt bụng công x dương quang đáng yêu thụ, cổ trang

Thể loại: Nguyên Sang, Đam Mỹ, Cổ Đại, HE, Tình Cảm, Dị Thế, Xuyên Việt, Ngọt Sủng, Song Khiết, Làm Ruộng, Sinh Con, Chủ Công, Nhẹ Nhàng

Thể loại: Cung đình hầu tước, hào môn thế gia, xuyên qua thời không, cổ kính, chủng điền, hoàng đế công x quyền thần thụ, chủ công

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Trang, Xuyên Không, Sinh Tử, Chủng Điền Văn, 1 X 1, HE.

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , 1×1, HE , Tình cảm , Dị thế , Xuyên việt , Ngọt sủng , Trọng sinh , Tùy thân không gian , Làm ruộng , Sinh tử , Cường cường , Chủ thụ .

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Điền Văn, Sinh Tử, 1×1, HE.

Thể loại: Điền văn, trùng sinh, một chút dị năng, chủ công, xuyên qua, ấm áp, tình hữu độc chung, nam nam thế giới, có H

Thể loại: cổ đại, xuyên không, tu tiên, chủng điền, hài hước, cường cường, chủ thụ, sảng văn, 1 x 1, HE

Thể loại: Cổ Trang, Đam Mỹ, Xuyên Không, Sinh Tử, 1 X 1, HE

https://decudammyhay.wordpress.com/

Thể loại: Xuyên Đến Dị Thế, Đam Mỹ, Chủng Điền Văn, Sinh Tử

Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ trang, nhất thụ nhất công, chủng điền văn, ấm áp, sinh tử, HE.

Thể loại: Nguyên Sang, Đam Mỹ, Cổ Đại , HE , Tình Cảm , Dị Thế , Xuyên Việt , Làm Ruộng , Sinh Con , Cẩu Huyết , Chủ Thụ , Nhẹ Nhàng , Nam Nam Thế Giới

Thể loại: Nguyên Sang, Đam Mỹ, Cổ Đại, HE, Tình Cảm, Xuyên Việt, Ngọt Sủng, Làm Ruộng, Sinh Con, Chủ Thụ, Nhẹ Nhàng, 1v1, Manh Sủng

Thể loại: Đam Mỹ, Sinh Tử, Cổ Trang, Xuyên Không, Làm Ruộng, 1×1, HE.

Đề Cử Đam Mỹ Hay

  • Xuyên Về Làm Điền Chủ

Thể loại: Đam Mỹ, Sinh Tử, Cổ Trang, Xuyên Không, Làm Ruộng, 1×1, HE.

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE.

Thể loại: Dị Thế, Điềm Văn, Xuyên Không, Cổ Trang, Chủ Công, Ông Trời Tác Hợp, Chủng Điền, Mỹ Thực, 1×1, HE.

Thể loại: Trọng Sinh, Nam Nam Thế Giới, Nhược Công X Cường Thụ, Ôn Nhu Công, Anh Tuấn Nhân Thê Thụ, Sinh Tử, Ấm Áp Làm Ruộng Văn, HE

Thể loại: 1×1, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sinh Tử, Chủng Điền (Có Chút Mua Bán, Ẩm Thực), Chút Xíu Huyền Huyễn, Ngọt, HE.

Thể loại: Cổ trang, thụ xuyên, ấm áp, chủng điền, tu chân, triều đình tranh đấu, phúc hắc công x ôn nhu thụ, hỗ sủng

Thể loại: Đam Mỹ-Xuyên Việt – Cổ Đại – Tùy Thân Không Gian-Làm Ruộng – Sinh Tử- Chủ Công-Nhẹ Nhàng –HE

Thể loại: Trùng Sinh, Xuyên Việt, Chủ Công, Cổ Đại, Trạch Đấu, 1×1, HE

Thể loại: Xuyên Không, Chủng Điền, Cường Cường, Chủ Thụ, Cung Đấu, Trạch Đấu, Chuyên Tâm Nhân Sinh, 1×1, HE.

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Cường Cường, Bố Y Sinh Hoạt, Xuyên Qua Thời Không, Chủng Điền Văn, Ngọt Sủng, Trạch Đấu, Ấm Áp, 1×1, HE

  • Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Thể loại: Đam mỹ, chủ công, song nhi thụ, song khiết, ngọt sủng, sinh tử, chủng điền, cổ đại, bàn tay vàng, tình hữu độc chung, 1×1, HE.

Thể loại: Xuyên Qua, Chủng Điền, Tùy Thân Không Gian, Sinh Tử, Ấm Áp, 1 X 1, HE.

  • Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cổ Đại, Điền Văn, 1×1, HE

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Còn tiếp…

Tất cả bài viết ở nơi này đều được tổng hợp bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!

Author:

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s