Posted in Truyện Cùng Tác Giả

Tác Giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: hiện đại, showbiz, chủ thụ, độ ngọt 

Thể loại: cổ trang, hào môn, cung đấu, trạch đấu, báo thù, ấm áp, công sủng thụ, 1×1, HE

Thể loại: cung đấu, trùng sinh, chủ công, ấm áp, công sủng thụ, đế vương công x hàm hậu thành thật trung khuyển thụ, 1×1, HE

Thể loại: hiện đại hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, hợp đồng hôn nhân, ngọt văn, 1×1

Thể loại: Hợp đồng hôn nhân, Cưới trước yêu sau, Niên thượng, Ngọt, HE.
Lão lưu manh nhã nhặn bại hoại công (32t) x Dương quang bức người học tra thụ (18t).

Đề Cử Đam Mỹ Hay

  • Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

Thể loại: Cổ trang, cường cường, ngọt sủng, song hướng yêu thầm, chủ thụ, cung đình hầu tước, 1v1, HE. Cố chấp hung ác nham hiểm lưu manh công x lạc quan thích đoán lung tung thụ

Thể loại: hiện đại, showbiz, ngọt ngào, HE, chủ công, ngạo kiều công, muộn tao công, nữ vương công, tạc mao công ôn nhu thụ, ngoan ngoãn thụ, thỏ rụt rè cáu lên biết cắn người thụ

Thể loại: Bối cảnh tương lai, cơ giáp, cung đình tranh đấu, ngọt ngào, chủ công, tâm cơ đế vương công x trung khuyển quân nhân thụ, dẫn đường công x lính gác thụ, thiên chi kiêu tử, niên hạ công, HE

Thể loại: dương quang (động vật) ăn thịt công x thẹn thùng (động vật) ăn cỏ thụ, vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, ngược cẩu tàn tâm ,  có chút hiện thực hướng, 1×1, HE.

Thể loại: Xuyên việt, cung đình, chủ công, công sủng thụ, đế vương thụ, dưỡng thành, tình hữu độc chung, ấm áp, 1×1, HE

https://decudammyhay.wordpress.com/

  • FOG

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, e-Sports, nam thần với nam thần

Thể loại: Vòng giải trí; điềm văn; phúc hắc, lý trí, tình cảm trì độn kim chủ công x thâm tình, mau nước mắt minh tinh thụ; tình hữu độc chung; HE

Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đình, cung đấu, dưỡng thành, không ngược.

  • Trọng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn

Thể loại: đam mỹ, huynh đệ niên hạ, trọng sinh, chủng điền, tình cảm, ngọt sủng, ấm áp

Thể loại: Thờ ơ cấm dục ảnh đế công x ngây thơ si tình tiểu thịt tươi thụ, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt, tình hữu độc chung, điềm văn, 1×1, HE.

Đề Cử Đam Mỹ Hay

  • Tự Thị Cố Nhân Lai

Thể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, cường thủ hào đoạt, thiên tác thành, ấm áp, ngọt ngào, HE

Thể loại: hiện đại, gương vỡ lại lành, điềm văn, eSports, thi đấu, game bàn phím, ngọt văn, song hướng thầm mến, chủ công.

Tất cả bài viết ở nơi này đều được tổng hợp bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!

Author:

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s