Posted in List Đam Mỹ Cổ Đại

List Đam Mỹ Cổ Đại Đế Vương Công

Thể loại: Đam mỹ, ngắn, hài hước, thiên chi kiêu tử, cung đình hầu tước, cận thủy lâu thai.

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ, Cường cường, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hài hước, Đoản văn, Cận thủy lâu đài, Ấm áp, 1v1

 Thể loại: đam mỹ, fanfic Bình Tà @ Đạo mộ bút ký, cổ đại, hoàng đế Bình x vương gia Tà, ngắn 

Thể loại: Cổ đại, Xuyên việt, Nam nam thế giới, Cung đình hầu tước, Sinh tử, 1×1, HE

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Sinh tử, cưới trước yêu sau, chủ thụ , cung đình

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Sinh tử, cung đình hầu tước, trọng sinh, điềm văn, thần kinh không ổn định hay phát bệnh điên công x cơ trí ngoan ngoãn thụ, sinh tử văn, vả mặt, ngược tra

Thể loại: Xuyên không, giang hồ x cung đấu, lãnh khốc tàn bạo hoàng đế công x thấy tiền mắt sáng rỡ tạc mao cường thụ, công sủng thụ, hài – ngược nhẹ, H, HE.

Thể loại: Cổ đại, ngọt sủng, trọng sinh, niên thượng, cung đình hầu tước, trâu già gặm cỏ non, chủ thụ

Thể loại: Trầm ổn ôn nhu hoàng đế công x Đại nội tổng quản ôn nhuận kiên cường trung khuyển thụ, hỗ sủng, 1×1, cung đình hầu tước, bố y sinh hoạt, tình hữu độc chung, HE.

Thể loại: Cổ trang, trùng sinh, phúc hắc bá đạo thâm tình đế vương công x si tình ôn nhu trung khuyển tướng quân thụ, ấm áp, 1×1, HE.

Thể loai: cổ đại, lãnh tình tà mị hoàng đế cường công X ôn nhuận như thủy đạm nhiên nhược thụ, công sủng thụ, sinh tử, HE

Thể loại: xuyên việt giá không, cổ trang, cung đình, đế vương cường công – vương gia mỹ thụ, sinh tử văn, 1×1, HE

https://decudammyhay.wordpress.com/

Thể loại: Trùng sinh, niên hạ, cung đình quyền quý, tiền thế kim sinh.

Thể loại: Cổ đại, Giả incest, Niên hạ

Thể loại: Cổ đại, Đoản văn, Hài, Sinh tử (thiết lập)

Thể loại: Cổ trang, cung đình, thâm tình hoàng đế công x giang hồ ngạo kiều thụ, HE

Thể loại: BL, Ngọt, sủng, hài hước, cưới trước yêu sau, HE

Xem thêm: Review Truyện Hoàng Hậu Quanh Năm Ở Giang Hồ – Mao Cầu Cầu

Thể loại: Tình hữu độc chung, điềm văn, cổ trang, chủ thụ, đoản văn, ngọt, sinh tử, trúc mã, ôn nhu sủng nịch công x tiểu ngạo kiều tướng quân thụ.

Tất cả bài viết ở nơi này đều được tổng hợp bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Thể loại: Cung đình hầu tước, trọng sinh, sinh tử, HE, 1×1

 Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng

Thể loại: Cổ đại, song tính, sinh tử, đoản văn, HE, phúc hắc cường thế hoàng đế công x ngốc nghếch song tính mỹ nhân thụ.

Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Ngọt, đoản văn

Thể loại:  cổ đại, nhất thụ nhất công, vương gia công (sau là hoàng thượng) vs thái giám thụ, cường công cường thụ, HE

Thể loại: Đam mĩ, sủng nịch phúc hắc hoàng đế công X chính trực dũng cảm quan văn thụ, cổ trang, song hướng thầm mến, ngọt, đoản văn, HE

Thể loại: đam mỹ, cổ trang cung đình, HE.

Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, xuyên việt, chủ công, cường cường, hỗ sủng, ngọt, 1×1, HE

Thể loại: cổ trang, ấm áp, hài, mỹ cường công x bình phàm thụ, nhất công nhất thụ, có H.

Thể loại: Đam mỹ, 1×1, HE, cung đình hầu tước, ngọt sủng, niên hạ, hệ thống, xuyên thư, linh dị, cổ đại, cường cường, song khiết, chủ thụ, kiếp trước kiếp này

Thể loại: xuyên không, cổ phong nhã vận, sinh tử văn, nhất công nhất thụ, công sủng thụ , HE

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, 1×1, HE, cung đình, nhẹ nhàng, sinh tử.

Thể loại: Cổ trang, Ôn nhu đế vương vs phúc hắc hồ ly

https://decudammyhay.wordpress.com/

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, Ngọt sủng, Xuyên thư, Sinh con, ABO, Cung đình hầu tước, 1×1, HE

Xem thêm: Review Truyện Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân – Nhất Diệp Bồ Đề

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, 1×1, cung đình hầu tước, ABO ver cổ đại, sinh con, xuyên sách, ngọt văn, chủ thụ, HE.

Thể loại: Trọng sinh, 1×1, cung đình, nam biến nữ rồi biến về nam

Thể loại: Xuyên việt, trùng sinh, thanh mai trúc mã, 1-1, đế vương ngụy tra công x nhan khống vô tâm ngụy tra thụ, giả thế thân, HE.

Thể loại: đam mỹ, cổ đại, trọng sinh, xuyên không, đế vương, kiếp trước kiếp này, sủng văn, não tàn văn, 1×1, HE.

Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, cung đình, sinh tử, 1×1, HE

  • Thiên Tứ Kỳ Duyên

Thể loại: Cung đình, đam mỹ, sinh tử, đế vương công thái giám thụ, điềm văn, HE

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: Cung đình hầu tước, báo thù rửa hận, thiên chi kiêu tử, trọng sinh, cổ trang, chủ công, muộn tao độc ác hoàng đế công X trung quân ái quốc hoàng hậu thụ, HE

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, Sinh tử, Hoan hỉ oan gia, 1×1, HE.

  • Tiên Mãn Cung Đường

Thể loại: Cung đình hầu tước, mỹ thực, cung đấu, ấm áp, 1×1

Thể loại: Cổ trang, cung đình, xuyên không, ngọt ngào, chủ công, tình hữu độc chung, 1×1, HE

Thể loại: Hoàng đế công, cẩu huyết, cổ trang

Thể loại: Thiên tác chi hòa, thiên chi kiêu tử, cổ trang, huyền huyễn, hài, ngốc manh heo tinh thụ x đế vương công.

https://decudammyhay.wordpress.com/

Thể loại: Cung đình hầu tước, hào môn thế gia, xuyên qua thời không, cổ kính, chủng điền, hoàng đế công x quyền thần thụ, chủ công

Thể loại: Sinh tử, tình hữu độc chung, trọng sinh, cung đấu

Thể loại: Trọng sinh, Ấm áp, Chủ công, Ngọt ngào, 1×1, Sinh tử, HE

Thể loại: Đam mỹ, Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, trọng sinh, sinh tử, phúc hắc hoàng đế công, thanh lãnh hoàng hậu thụ, HE, ngược, ngọt, công sủng thụ, chủ công.

☆ Trộm Long Tráo Phượng

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên không, cung đấu, triều đấu, phu phu tương thân tương ái, cường x cường, HE, Phúc hắc đế vương công x Trung khuyển mưu sĩ thụ

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Chủ thụ, Xuyên thư, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử, HE

Xem thêm: Review Truyện Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu – Cố Thanh Từ

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Trọng sinh

Thể loại: Cung đình hầu tước, đam mỹ, 1×1 HE, cổ trang, trọng sinh, điềm văn, sảng văn, chủ thụ, ngọt sủng.

Xem thêm: Review Truyện Xung Hỉ (Trọng Sinh) – Tú Sinh

Thể loại: Xuyên không, đam mỹ, cung đình tranh đấu, sinh tử văn, ôn nhu phúc hắc hoàng đế công vs Lân nhi mỹ nhân ôn nhu thụ, công sủng thụ, 1×1, HE.

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thể loại: xuyên không, cổ đại, cung đình hầu tước, thanh thủy văn, ngọt, không ngược, ôn nhu, thâm tình hoàng đế công vs Dương quang, tàn tật thụ

Còn tiếp…

Tất cả bài viết ở nơi này đều được tổng hợp bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!

Author:

Đề Cử Đam Mỹ Hay

One thought on “List Đam Mỹ Cổ Đại Đế Vương Công

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s