Posted in Truyện Cùng Tác Giả

Tác Giả Nhất Phiến Phù Vân

Thể loại: Chủ công, đam mỹ, hiện đại, tình hữu độc chung, nhất kiến chung tình, ngọt, nguyên sang, tình cảm, yêu sâu sắc, chữa khỏi, ấm áp, công sủng thụ, 1×1, HE.

Xem thêm: Review Truyện Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân – Nhất Phiến Phù Vân

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ công, tình hữu độc chung, trọng sinh, siêu chiếm hữu cường thụ x đạm mạc rối rắm công, ngược tâm, HE

Đề Cử Đam Mỹ Hay

【 Đồng Nhân 

Thể loại: Đồng nhân, cổ trang, trọng sinh, chủ công, ấm áp, Dương Liên Đình x Đông Phương Bất Bại

Tất cả bài viết ở nơi này đều được tổng hợp bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s